Etter henvendelse fra styret i Skei Fjellkirkes Venner formidler vi følgende budskap

Hei alle hytteeiere på Skei.

Fjellkirken på Skei er eiet av stiftelsen Skei Fjellkirke. Den har aldri fått offentlig støtte, og drives ved hjelp av kollekt, gaver, utleie til forskjellige arrangementer og støtte fra Skei Fjellkirkes Venner.
Venneforeningen ble stiftet i 2002, og har gjennom årene bidratt med blant annet piano, julekrybbe, salme. og liturgibøker, reparasjon av orgelet og vedlikehold av bygget.

2020 var et vanskelig år for Stiftelsen og vi bidro med kr. 40.000 til driften.

I 2021 mottok vi en generøs testementarisk gave fra Reidun og Axel Gunerius Pettersen på kr. 11.552,-, øremerket vedlikeholdsfondet vårt.

En stor takk til Marie Louise Lørken som drifter stiftelsen, og til Lise Smith Eriksen som er kirketjener og holde åpen kirke store deler av året og gjør dette vederlagsfritt.

Vi minner om at kirken kan brukes året rundt, til dåp, vielser og andre arrangementer.

Kontingenten blir som før kr. 250,- for familier og kr. 500,- for bedrifter.
Kontonummer: Skei Fjellkirkes Venner 1503.82.43591
Vipps: Skei Fjellkirkes Venner #72638

Årsmøtet blir avholdt tirsdag 12. april 2022 (påskeuken) kl. 17.00 i Fjellkirken. Marie Louise Lørken vil orientere om Stiftelsen. Vi skal også ha valg til styret, Kenneth Gressløs har meldt seg til å være med i styret, tlf 99482202, kenneth@gresslos.no.

Er det noen der ute som kan tenke seg å være styremedlem, så ta kontakt med en av oss. Vi som er i styret har vært i mange år og vi trenger nye krefter til å ta over.

Vennlig hilsen styret i

Skei Fjellkirkes Venner

Tove Løsnes Steffens, 92869713 tove@steffens.com
Kristin Anker, 91344620 kristin@kristinanker.no
Ragnhild Bjørge, 95701316 rogabjor@online.no