Dette notatet er en statusoppdatering på arbeidet med kommunikasjonsinfrastruktur på destinasjonen Skeikampen etter første halvår 2016.

 v/ Dag Høiholt-Vågsnes, Lillehammer-regionen Vekst

Gausdal 21. juni 2016

Innsatsen dette halvåret har vært konsentrert om bredbånd og 4G. Temaene RikstTV og DAB berøres derfor ikke i dette notatet.

Det er hovedsakelig to grunner til at bredbånd har vært prioritert i arbeidet så langt. For det første synes det som det er på dette feltet innsatsen vil betale seg i form av høyere attraktivitet for destinasjonen, dersom tilgangen til internett bedres betraktelig for fritidsboligeierne. For det andre synes det å være en trend at konsumet av lineær TV relativt sett faller sammenliknet med strømming over nettet. Flere og flere bruker nå nettet som hovedinfrastruktur for underholdningstjenester. Flere og flere av TV-selskapene og programpakkeleverandørene har egne spesialiserte nettjenester i form av applikasjoner ol. som overflødiggjør dekodere, antenner etc. For begge kategoriene er forbedring i bredbåndstilbudet nødvendig for å kunne nytte tilbudene fullt ut.

Bredbånd

Eidsiva Bredbånd har i dag bredbånd i form av fiber eller coax flere steder på Skeikampen og flere av hyttefeltene har infrastrukturen liggende klart. For andre hyttefelt må det føres frem infrastruktur fra hovedfiberen.

Prisstrukturen på bredbåndsabonnementene er i dag i stor grad slik at de er tilpasset fastboende. Disse har normalt et bruksbehov som best passer jevnere forbruk. For brukerne av fritidsboliger vil den typen abonnementer kunne fremstå som relativt kostbare sammenliknet med nytten. Eidsiva Bredbånd, som er den mest dominerende bredbåndsleverandøren på Skeikampen, er innforstått med denne tematikken og vi er nå i en dialog om hvordan prisstrukturen kan brukes mer aktivt for å gjøre påkobling mer attraktiv for fritidsboligeierne.

4G mobilt bredbånd

Mange fritidsboligbrukere har en nettbruk som enklest kan dekkes i form av 4G mobilt bredbånd. Enkelte bruker mobiltelefonen sin som mobil ruter når man er på hytta. Dette fremstår imidlertid ofte som en svært tungvint løsning. Det krever blant annet at mobilen er koblet til strøm dersom den skal ha denne funksjonen over tid. Det gjør bruk av mobilen som telefon lite hensiktsmessig.

Løsningen for de fleste som ønsker nettbehovet dekket med svært variabelt forbruk, kan være anskaffelse av en stasjonær 4G-ruter. For brukerne er det antatt å være underordnet om nettbruken går vi kablet fiber eller via 4G mobilt bredbånd, forutsatt at kapasiteten og stabiliteten er god nok. Erkjennelsen av dette er årsaken til at vi nå jobber med å kartlegge denne muligheten i Skeikampen-området. Stasjonære 4G-rutere er ordinært i handelen hos elektronikkbutikker. Det er heller ikke uvanlig at abonnementsleverandørene har mulighet for å få disse ruterne inkludert i abonnementet når man bestiller.

Pr i dag er det tre leverandører av mobilt bredbånd som dekker Skeikampen-området og som eier infrastrukturen selv. Det er Telenor, Telia og Ice. En rekke abonnementsleverandører leier kapasitet i de to førstnevntes nett og det totale antallet leverandører av ulike abonnement er derfor betydelig større.

Med hensyn til pris og betingelser, er variasjonen stor mellom ulike leverandører og mellom ulike typer abonnement. For fritidsboligbrukerne vil det primært være viktig å ha stor nok datakvote til en akseptabel pris når man er på hytta. Dette innebærer at abonnementene helst bør være fleksible nok til at brukeren enkelt kan justere bruken gjennom året.

Tabellen under er en forenklet oversikt over prisene fra ulike abonnementsleverandører på ulike datamengder. Merk at det kan være betingelser knyttet til de ulike abonnementene som ikke fremkommer her. Eksempler på dette kan være bindingstid, prising på overforbruk o.l. Videre er ikke abonnementer på under 5GB/mnd med i tabellen. Dette fordi strømming over nett krever abonnementer som inkluderer nok datamengde til funksjonell bruk. Listen er neppe uttømmende med hensyn spekteret av leverandører. Videre er dette et felt der prisstrukturene er under rask endring og det kan derfor ikke garanteres at tabellen er riktig til enhver tid. Generelt øker kvotene kombinert med at prisene faller løpende.

 

Løverandør / datamengde

5 GB

7 GB

10 GB

15 GB

20 GB

30 GB

50 GB

80 GB

100 GB

200 GB

Telenor

kr 199

 

kr 299

 

kr 499

 

kr 699

kr 899

 

 

Telia

 

kr 199

 

kr 299

 

kr 399

kr 499

 

kr 599

kr 799

Ice

kr 199

 

 

kr 299

 

kr 399

kr 499

 

kr 599

 

Chess

kr 149

 

kr 229

 

kr 299

 

 

 

kr 599

 

One call

 

 

kr 249

 

kr 349

 

kr 449

 

 

 

Banzai

kr 169

 

kr 259

 

kr 329

 

 

 

kr 549

 

NextGenTel

kr 139

 

 

 

kr 279

 

 

 

kr 539