Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) ved styreleder Jens N. Engelstad, og Lillehammer-regionen Vekst (LRV) ved Dag Høiholt-Vågsnes hadde møte med Eidsiva den 28. april.
Om det er et ønske om å arrangere et møte med Eidsiva Bredbånd i høstferien kan dere melde deres interesse til post@samarbeidsutvalget.no

Vi mottok følgende fra Eidsiva Bredbånd 8.juni:

Eidsiva bredbånd er en kommersiell aktør som bygger ut bredbånd til de fleste segmenter, herunder også fritidsmarkedet – men metodikk og innsats for kundeopptak er noe ulikt fra segment til segment. Et par hovedårsaker til at fritidsmarkedet er ulikt privatmarkedet;
 
–          Bruk av fritidsboligen er i stor grad sesongbasert – vi opplever dårlig betalingsvilje i perioder hvor hytta brukes lite
–          Ikke alle ønsker bredbånd på hytta av ulike årsaker, i privatboliger «må/skal» alle ha bredbånd – dvs. at vi får dårligere grunnlag å få kundeopptak fra
 
Når utbyggings-/driftskostnader på den andre siden ligger minst like høyt som for privatboligområder, blir det åpenbart at disse prosjektene er betraktelig mindre lønnsom enn prosjektet rettet mot private husstander. En ren kommersiell utbygging er derfor på nåværende tidspunkt ikke realiserbart.
 
Så hvordan kan bredbånd realiseres?
 
Vi har for allerede utbygde fritidsområder valgt å henvise til vår «dugnadsfibermodell». Les mer om dette her – og last ned håndboken hvor mye informasjon er tilgjengelig: https://eidsiva.net/privat/utbygging/dugnadsfiber
 
Modellen er tilpasset privatmarkedet, men prinsippet for fritidsbebyggelse er likt, med unntak av følgende som står på side 8 i håndboken;
 
Merk: For fiberutbygging knyttet til eksisterende hyttebebyggelse må utbyggingskostnaden dekkes i sin helhet av hytteeiere tilknyttet utbyggingsområdet. Her kan eventuelle offentlige tilskuddsmidler bidra inn i spleiselaget. Kalkyleeksemplene under gjelder for private husstander. Egne kalkyler må utarbeides for hvert enkelt hytteområde.
 
Dugnadsfiberprosjekter i privatmarkedet er ofte løsningen grisgrendte områder med stor avstand mellom husene, det er ikke nødvendigvis tilfelle for hytteområder, det kan derfor antas at kostnadene som brukes i regneeksemplene er høyere enn hva som vil være normalt for et etablert hytteområde eksempelvis på Skei.
 
Det er derfor slik at gangen i å få dette realisert blir å melde inn områder som potensielle dugnadsfiberprosjekt. Vi gjennomfører årlig flere slike prosjekter, men kapasiteten for å dra på for mange samtidig er begrenset da naturen til slike prosjekter er at utbyggingsperioden samt administrasjon er betydelig høyere da det ofte er et trepartssamarbeid med innblanding av lokale krefter for graving etc.
 
Vi har for 2017/2018 mange prosjekter pågående i privatmarkedet – også dugnadsfiberprosjekter, og det tar det meste av våre utbyggings-/investeringsressurser på kort sikt. For fritidsmarkedet ser vi at ønsket om bredbånd modnes mer og mer, og ved at lokale ildsjeler får opp engasjementet lokalt, ser jeg absolutt potensiale i å få realisert utbygging også på Skei i årene som kommer.

Robin Stødle Mikalsen