Det jobbet videre med å bedre bredbåndstilbudet på fjellet.

Før jul informerte Dag Høiholdt-Vågsnes fra Lillehammer-Regionen Vekst om følgende:

Vi har valgt å rette ressursene mot å bedre bredbåndsdekningen da vi tror fremover at svært mye av tilgjengeligheten på de andre tjenestene kommer til å være betinget av nettkapasitet og hastighet.
Status på dette arbeidet er som følger:

For noen dager siden fikk vi denne oppdateringen fra Dag Høiholdt-Vågsnes:

Dag Høiholt-Vågsnes vil informere nærmere om saken på påskemøtet under ordførerens bolk mellom 14.30 og 15.20.