Det har vært et ønske fra aktører på Skeikampen om å etablere en ny giv i markedsføring og utvikling av Skeikampen som destinasjon. Initiativet har fått navnet VisitSkeikampen og har blant annet materialisert seg som det nye navnet på bladet Skeikampenposten som vi mottar i postkassen og et nytt nettsted for destinasjonen (www.visitskeikampen.no).

SU har av Skeikampen Marked, Skeikampen Eiendom og Skeikampen Pluss blitt invitert til å inngå en samarbeidsavtale knyttet til dette arbeidet. SU fikk i påsken fullmakt fra årsmøtet til å jobbe videre med samarbeidsavtalen og eventuelt slutte seg til avtalen. SU har nå besluttet å slutte seg til samarbeidet.

SUs rolle i samarbeidet er, på vegne av oss hytteeiere, å delta i en styringsgruppe med kompetanse og synspunkter knyttet til VisitSkeikampens aktiviteter og prioriteringer. SU bidrar ikke med økonomiske midler i samarbeidet.

 

SUs representanter i styringsgruppen er styremedlem Torolv Bjørnsgaard og styreleder Jens N. Engelstad.