Grunnet det nåværende forbudet mot å benytte fritidseiendommer utenfor egen kommune, er det flere som ytrer bekymring for tilsyn ved sine hytter.
Styret i Samarbeidsutvalget (SU) har registrert at noen hytteeiere har uttrykt bekymring for at hyttene blir stående uten tilsyn og dermed kan være en fristelse for uærlige sjeler. Det har kommet forslag om at styret skal søke kommunen om dispensasjon for at rundt 20 hytteeiere, godt fordelt på alle hytteområdene, til en hver tid skal kunne bytte på å være på sine hytter og følge godt med på biltrafikken i disse områder. Dette vurderer styret til ikke å være en aktuell en løsning for slik dispensasjon vil ikke p.t. bli innvilget.
 
Styret har tatt opp spørsmålet om noen av de firmaene som har næringsaktivitet på fjellet kunne tenke seg å inngå en avtale for betaling for å påta seg en vaktordning for hytteområdene. Det ønsket de helst ikke, av naturlige årsaker, ettersom de er redde for å ta på seg forpliktelser som, fordi det ville være basert på en skriftlig avtale kunne medføre ansvar og erstatningskrav. Styret har imidlertid tatt opp utfordringen med Einar Einstad og Skeikampen Pluss der han er styremedlem. Han har allerede ettersyn av og passer på et stort antall hytter på fjellet. Han igjen har kontakt med andre lokale krefter som regelmessig befinner seg i og/eller arbeider i området. Disse har vi god tro på at vil bidra til en slik dugnad, og flere av disse har allerede sagt seg villig til å holde et øye med de hytteområdene de normalt er innom, og av og til ta en ekstra tur innom andre hytteområder som ligger nær der de normalt ferdes. Skeikampen Pluss har dessuten varslet sine medlemsbedrifter og deres ansatte og bedt dem være ekstra oppmerksom på uønsket trafikk i hytteområdene, og følge med på mistenkelig aktivitet/innbrudd og varsle Einar Einstad eller Ivar Rusten.
 
Det vil innebære at det, for hele Skeikampen-Austlid-Raudsjøen, vil være viss mulighet til å oppdage det dersom noen skulle prøve seg på et raid på fritidsboliger på fjellet, enten de medlemmer av SU eller ikke.
 
Dessuten vil hytteeiere som har bostedsadresse i Gausdal, og dermed ikke rammes av forbudet om å oppholde seg på sine hytter, så langt mulig bli kontaktet og bedt om å være ekstra oppmerksomme på uvedkommende i de hyttefeltene de selv normalt ferdes som hytteeier.
 
På Gausdal kommunes nettside ligger nå følgende oppfordring til innbyggerne: «Vær oppmerksomme! Mange hytter i Gausdal vil nå bli stående tomme. Kommunen vil derfor oppfordre lokale som ferdes i eller har sitt daglige virke i hytteområder om å være oppmerksomme på uønsket aktivitet og eventuelt melde fra om dette.»
 
I tillegg vil all ferdsel med bil innenfor «bomringen» som er etablert på Vesleseterveien, bli registrert via kamera som fanger opp all trafikk innenfor det automatiske bomsystemet. Det kan forhåpentligvis virke avskrekkende for dem som har uærlige hensikter.