Fra Gausdølen, forfatter Olav Iverslien

10.06.2016

 

Hele saken kan leses på Gausdølen, her kommer utdraget om det som omhandler Skeikampen

«Så var det Skeikampen. Kanskje den største prinsipielle omregulerings- og utbyggingssak i kommunen noensinne? Denne saken ofret Planutvalget i overkant av 10 minutter på , antageligvis til stor overraskelse for mange tilhørere som hadde møtt opp. Den vesle diskusjonen som var sto mellom det skulle velges et alternativ der  ingen endring av arealformål skulle tillates eller det skulle velges en vagt formulert mellomløsning der NYE leiligheter delvis kunne selges som private leiligheter , men fortsatt at dagens såkalte varme senger skulle opprettholdes på minimum dagens nivå. Ingen berørte det positive i å gi signaler om at en omregulering til fritidsbebyggelse kunne tilrås for store deler av sentrumsområdet på Skei.

Ordføreren deltok også på møtet og anbefalte i sitt innlegg alternativet med en mellomløsning som administrasjonen også hadde anbefalt. Det medfører ei lang smørbrødliste med konsekvensutredninger, rekkefølgebestemmelse, krav om omfattende utbygningsavtaler og ingen frigjøring av eksisterende utleiesenger til privat eie. Det har ikke lykkes oss å få kommentarer fra Thon-ledelsen om hvordan de vurderer dagens vedtak. Det ville forundre oss mye om de tiljubler  resultatet?  Det som var totalt fraværende i noen politisk debatt var prinsipper for  lønnsom reiselivsutbygging i moderne tid og konsekvenser for å innta en såpass restriktiv holdning. Og om det en landet på var riktig og framtidsretta vil vise seg  ganske snart . I sommer stenges anleggene ned, det er heller ingen som kan forby eieren og gjøre det for hele eller deler av destinasjonen  på mere permanent basis.

Senterpartiets to representanter sammen med representanten fra Felleslista ( Kolden H) stemte for strengeste alternativ, med ingen arealendringer. Mellomløsningen ble vedtatt med 4 stemmer.»