Vedlagt følger til orientering en epost-tråd med utgangspunkt i en felles henvendelse fra Skeikampen Pluss og SU til Gausdal kommune i 2018 om trafikksikkerhet, og kommunens henvendelse til Statens Vegvesen i saken i januar 2019. 

Publisert 02.03.19
Det har foreløpig ikke kommet noen reaksjon på henvendelsen.
 
 – – – – – – – – – – – – – 
Publisert 16.11.2018
Arbeidet med gang- og sykkelvei langs fylkesveien fortsetter. 
 
Det er ikke lenger aktuelt med en sammenhengende gang- og sykkelvei langs vestsiden av fylkesveien forbi Skeikampen Hyttegrend/ Fjellandsbyen/Ælgen og helt opp til krysset der veien går av til Austlid. Årsaken er at det i forbindelse med OTGs utbygging nå kommer sammenhengende gang- og sykkelvei helt fra Vaskerikrysset (der veien tar av til Segalstadseter) og opp til innkjørselen til OTGs nye leiligheter.
 
Det betyr at de som tilhører Skeikampen Hyttegrend, Fjellandsbyen og Ælgen ikke kan komme seg forbi kulverten (som skiløypa går under) uten å måtte gå ut i fylkesveien. Om vinteren er det særdeles utrygt. Vi er nå blitt enig med kommunen om at disse, og andre som må krysse fylkesveien for å benytte den nye gang- og sykkelveien må få en sikker kryssing av veien ved en opphøyd fotgjengerovergang som er godt merket i veien og med skilt. En slik fotgjengerovergang er da mest naturlig plassert der «lysløypa» opp til Segalstadseter begynner. Skeikampen Pluss og SU vil sammen sende en henvendelse til kommunen og be dem ta saken opp med Statens Vegvesen. Samtidig vil vi be om at det skiltes 50km/t på fylkesveien helt fra Vaskerikrysset og opp.