Har du enda ikke bestilt deg takstige til hytta? JøraBygg og 3Bygg samkjører levering til hytter på Skeikampen, slik at monteringskostnaden blir lavere for fritidsboligeierene. Men da er det viktig å bestille raskt. Til nå er det over 120 takstiger i bestilling.

Publisert 01.10.19

Det er hittil bestilt til sammen vel 80 takstiger m/ montering av JøraBygg/3Bygg. Det er etablert en samordning mellom de to entreprenørene, Gausdal Landhandleri og stigeleverandøren i Gjøvik – med betydelige rabatter. Det er viktig å bestille stige/montering av JøraBygg eller 3Bygg så snart som mulig. De har begge samme pris og har samordnet seg slik at det ikke spiller noen rolle hvilket firma du bestiller fra. Fordelen er at de fordeler bestillingene seg i mellom slik at kostnaden for rigging/kjøring reduseres for hytteeierne. 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Publisert 02.03.19

Fastmontert takstige – En oppsummering av samtaler med aktuelle firma

 

Som tidligere annonsert ble det avholdt en «Takstige-messe» på Thon Hotel Skeikampen lørdag 23. februar kl 11.00 – 15.00.

Deltagende firma var:

Bakgrunn for kravet om fastmontert takstige:

Lillehammer Region Brannvesen – Feierseksjonen ved Seksjonsleder Geir Wangen informerte om at kravet til fastmontert takstige har sitt utspring fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Forskrift for brannforebygging: § 17 «Feiing og tilsyn med fyringsanlegg». Det er altså ikke lenger et lokalt krav slik det var fra 2012 da Gausdal kommune ble med i det regionale interkommunale brannvesen.

Hvor det er påkrevd med fastmontert takstige:

Det skal være en fastmontert takstige der feieren går over fra bakkestige og inn på taket. Dette for å unngå å falle ned ved denne overgangen. De som har flere piper trenger bare en takstige: Feieren går trygt på mønet fra en pipe til den neste. De som har bare en pipe, men pipa er på et høyere taknivå, f.eks. der pipa står på taket av en såkalt oppstuggu, trenger heller ikke mere enn en takstige: Feieren går trygt på mønet på det laveste taket, og kommer opp på taket av oppstuggu uten stige (med et opptrinn som er typisk 20 – 60 cm).

Kjøp og montering av takstige:

Alt. 1 Man kan kjøpe takstige direkte fra Gausdal Landhandleri og montere denne selv. Husk å ta med det røde rabattkortet du har fått som medlem av Sør-Skei Hytteeierforening / Samarbeidsutvalget. Du vil få 36 % rabatt på veiledende pris for det utstyret du kjøper. Samarbeidsutvalget har mottatt følgende priser inkludert mva, og fratrukket rabatt, for en 5- meter lang stige: – Takstige for torvtak: kr 4033, – Takstige for shingeltak kr 3450,- Pass på at du får med monteringsanvisning, samt braketter og skruer for den type tak du har på din hytte, (torv, shingel, tre, stein etc.). Takstiger kommer i elementer av ca. 110 cm. Mål opp lengden fra mønet og ned til torvstokken / takrenna før du kjøper. Se vedlagte kampanjeark fra Jøra Bygg og 3Bygg. Når du har montert takstigen må du melde fra til Feiervesenet ved Seksjonsleder Geir Wangen om at jobben er gjort: geir.wangen@lillehammer.kommune.no Når Feiervesenet har mottatt slik melding, vil de varsle hytteeier om når feiing blir gjort.

Alt. 2 Man kan kontakte Jøra Bygg eller 3Bygg og avtale kjøp og montering av takstige. Kontaktpersoner samt epost-adresser og telefonnumre er angitt i vedlagte kampanjeark fra Jøra Bygg og 3Bygg. Fyll inn relevante data i dette kampanjearket. Vær oppmerksom på følgende: – Det er viktig for en effektiv framdrift at det kommer påmelding så raskt som mulig, slik at arbeid kan samles opp og ev. utføres felt for felt. – Noen hytter har 2 etasjer. Der det ikke er forsvarlig med bruk av stige må det settes opp stillas, eller leie av lift. Dette på grunn av arbeidernes sikkerhet. Det vil bli innhentet tilbud på leie av lift. Jo flere som er med dess billigere blir det for kunde. – Hvis det foreligger anmerkninger på annet enn takstige fra branntilsyn, må det meldes fra til Jøra Bygg eller 3Bygg hvis utbedring ønskes utført samtidig. – Når jobben er gjort melder utførende bedrift pr e-post fra til Feiervesenet ved Seksjonsleder Geir Wangen om at jobben er gjort: geir.wangen@lillehammer.kommune.no Når Feiervesenet har mottatt slik melding, vil de varsle hytteeier om feiing.

Skjemaet finner du her

Tilbudet gjelder foreløpig ut 2019.

 Feie selv:

Alle hyttepiper skal feies. Feievesenet feier i utgangspunktet hvert 4. år. I følge Seksjonsleder for feievesenet Geir Wangen, er det tillatt å feie pipa selv. Mål innvendig diameter på pipa og kjøp feieutstyr som passer. Selv om du feier selv må du betale feieravgiften.

Wangen gjør imidlertid oppmerksom på at i tillegg til feiing utfører feieren en faglig vurdering av kvaliteten på pipa. Denne kvalitetssjekken vil du ikke få når du feier selv. Ved en eventuell brann som kan spores tilbake til en defekt pipe eller mangelfull feiing, må du påregne en avkortning av forsikringsutbetalingen.

Hvis du likevel ønsker å feie selv anbefaler Samarbeidsutvalget at du først kontakter ditt forsikringsselskap og ber om en skriftlig bekreftelse på at det er i orden for selskapet at du feier selv.

 

 

 – – – – – – – – – – – – – 

Publisert 15.02.2019

Lørdag 23. februar mellom 11.00 og 15.00 er feiervesenet og brannvesenet på Lillehammer tilstede på Skeikampen, samt lokale byggevareleverandører.

Alle – særlig de som i vinter har fått brev om at feiervesenet ikke vil feie hos dem før takstige er montert på taket- er invitert til å komme innom og snakke med fagfolkene som er der og eventuelt bestille en pakkeløsning bestående av stige og montering. De som ønsker å monter selv kan gjøre det, men da bestiller de stige direkte fra Gausdal Landhandleri.

Gausdal Landhandleri, Jemtland AS på Gjøvik som er takstigeleverandør, 3Bygg og Jøra Bygg som alternative firma som kan forestå montering, samt feiervesenet og brannvesenet på Lillehammer, vil være tilstede i møterom Olav 1 på Skeikampen hotell lørdag den 23. februar mellom kl. 11.00 og 15.00.

Styret i Samarbeidsutvalget har etablert en rabattavtale for hytteeiere som er medlem av Samarbeidsutvalget.
De hytteeiere som ikke er medlem av Samarbeidsutvalget er også velkommen til opplegget den 23. februar, men vil ikke kunne benytte seg av rabattordningen.

Husk at det er meget begrenset med parkeringsplasser ved hotellet.