Samarbeidsutvalget og Lillehammer-regionen Vekst har utarbeidet en undersøkelse for å kartlegge status på, behov og ønsker for; DAB, RiksTV og bredbånd på Skeikampen/Austlid/Raudsjøen
 
Vi ønsker at alle fritidsboligeiere skal få anledning til å delta i spørreundersøkelsen, ikke bare alle de som er medlem av Samarbeidsutvalget og allerede har mottatt den i en epost.
 
Gå til og svar etter beste evne:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDjGGm63S-vKy1hMUxbjurkRUb7CYVacg3mFLDS4R3v8jhQ/viewform 
 
 
 
Med vennlig hilsen,
 
Jens N. Engelstad
styreleder