SU har vurdert muligheten for en felles løsning for en app som kan benyttes til bestilling av brøyting. I den sammenheng er det også samlet inn informasjon fra medlemmene om kostnader knyttet til brøyting.

Når det gjelder brøyte-app viser det seg vanskelig å få til en felles løsning på dette. Det er det enkelte brøyteleverandør som den enkelte hytteforening har kontrakt med (feks. Skei Hyttetjenester) som må tilby en slik app-løsning. Det finnes flere app’er (Hyttetjenester, Broyte.no, Friio), men det er ikke gitt at brøyteleverandør ønsker å la dette inngå i sin kontrakt. SU sin konklusjon er at brøte-app er noe den enkelte hytteforening må avklare med brøyteleverandør.

Når det gjelder kostnader til brøyting fremgår det av innsamlet informasjon at kostnadsnivået er likt for de med samme leverandør. Det en små forskjeller mellom leverandørene, men det kan gjerne skyldes forskjeller i leveransen. Identifiserte leverandører er Skei Hyttetjenester for de fleste, samt noen «lokale» leverandører i enkelte hyttefelt.