Nytt navn: Skeikampen hytteforum

På årsmøte påsken 2024 ble det besluttet å endre navn på organisasjonen til Skeikampen hytteforum (fra Samarbeidsutvalget og fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU)). Dette er nå implementert i våre hjemmesider og epost-adresse. Dersom gamle adresser blir bruk, sluses dette videre til nye.

Påskemøte 2024

Her kan du lese innlegg fra Gausdal kommune, Destinasjon Skeikampen og SU som ble holdt på SU sitt påskemøte i 2024. Presentasjon_påskemøte_2024_ GK Destinasjon Skeikampen, påskemøtet 29.03.24 SU Presentasjon påskemøte 2024

Årsmøte 2024

Her kan du lese referat fra SU sitt årsmøte i 2024. Referat_SU_årsmøte_2024_signert

Aviser og post i påsken 2024

På grunn av trafikkulykke med tilhørende trafikkproblemer på Skei kom ikke posten frem onsdag 27. mars. De som skal motta aviser og annen post kan hente dette på Skeiporten-JOKER.

 Interntransport Skeikampen

Rutetabeller_vinter2024 I julen 2023 ble det på Skeikampen satt opp en interntransport med 4 forskjellige ruter som gikk gjennom de ulike hytteområdene og til Skeikampen Alpinsenter på dagtid. På kveldstid ventet interntransporten ved de ulike spisestedene Treffen kafé, Segalstad Seter kafé og Skeistua. Interntransporten hentet opp gjestene på kveldstid og brakte de til ønsket sted. […]

Vurdering av brøyteapp og-kostnader

SU har vurdert muligheten for en felles løsning for en app som kan benyttes til bestilling av brøyting. I den sammenheng er det også samlet inn informasjon fra medlemmene om kostnader knyttet til brøyting. Når det gjelder brøyte-app viser det seg vanskelig å få til en felles løsning på dette. Det er det enkelte brøyteleverandør […]

Feieavgift Gausdal kommune

SU har mottatt henvendelse fra et medlem som henviser til en dom fra Fjord kommune på Vestlandet, der kommunen ikke hadde hjemmel til å kreve årlig betaling da det ikke ble feiet. SU har vært i kontakt med Gausdal Kommune, ved seksjonsansvarlig for brann, som forteller at kommunestyret kan fastsette gebyr for feiing. Gebyret kreves […]

Løypeavgift 2023/2024

Nå starter innkreving av løypeavgift for sesongen 2023/24 i regi av Skeikampen Pluss.Generell informasjon om Skeikampen Pluss, løypeavgift og budsjett 2023-24 finnes på SkeikampenPluss sin hjemmeside: https://visitskeikampen.no/skeikampen-pluss/ Eierne av fritidseiendommer er gjennom løypeavgiften største bidragsyter til Skikampen Pluss, ogSamarbeidsutvalget har et godt samarbeide med Skeikampen Pluss gjennom vår representant istyret, Knut Krogstad, og gjennom informasjon […]