Vi videreformidler følgende beskjed fra Gausdal kommune: Gausdal kommune har mange kilometer med vann og avløpsrør samt kummer i hyttefeltvegene på Skei, …

På årsmøte påsken 2024 ble det besluttet å endre navn på organisasjonen til Skeikampen hytteforum (fra Samarbeidsutvalget og fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU)). …

Påskemøte 2024

Her kan du lese innlegg fra Gausdal kommune, Destinasjon Skeikampen og SU som ble holdt på SU sitt påskemøte i 2024. Presentasjon_påskemøte_2024_ …

Årsmøte 2024

Her kan du lese referat fra SU sitt årsmøte i 2024. Referat_SU_årsmøte_2024_signert

På grunn av trafikkulykke med tilhørende trafikkproblemer på Skei kom ikke posten frem onsdag 27. mars. De som skal motta aviser og …

Velkommen til påskemøte

         

 Interntransport Skeikampen

Rutetabeller_vinter2024 I julen 2023 ble det på Skeikampen satt opp en interntransport med 4 forskjellige ruter som gikk gjennom de ulike hytteområdene …

Valgkomiteen for Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeningen på Skei-Austlid er godt i gang med sitt arbeid og ønsker innspill på kandidater til styret. Samarbeidsutvalget …

Gausdal kommune har i sitt svarbrev til Sivilombudet (sendt 05.01.2024) fastholdt at kommunen hadde rettslig grunnlag til å foreta ny alminnelig taksering …

SU har vurdert muligheten for en felles løsning for en app som kan benyttes til bestilling av brøyting. I den sammenheng er …

Feieavgift Gausdal kommune

SU har mottatt henvendelse fra et medlem som henviser til en dom fra Fjord kommune på Vestlandet, der kommunen ikke hadde hjemmel …

Dialogmøte med Gausdal kommune

Dialog-møte mellom Gausdal kommune og SU, samt andre hytteforeninger i Gausdal ble avholdt 25. august. Vedlagte følger referat (noe forsinket fra kommunen). …

Løypeavgift 2023/2024

Nå starter innkreving av løypeavgift for sesongen 2023/24 i regi av Skeikampen Pluss.Generell informasjon om Skeikampen Pluss, løypeavgift og budsjett 2023-24 finnes …

Oppdatering på fiberutbygging

Ved inngangen til september ’23 har Samarbeidsutvalget (SU) mottatt følgende informasjon om status på bredbåndutbygging på Skei og Austlid: HomeNet: De har …

Det opplyses om at Gausdal kommune har sendt ut varsel om oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og høring for Segelstadseterlykkja. Dokumentene kan …

Sivilombudet har ferdigstilt sin vurdering av eiendomsbeskatningen i Gausdal. Vedlagte notat beskriver SU sin vurdering slik saken nå står: Eiendomsskattesaken – orientering til …

SU har mottatt en informasjonspakke fra Gausdal kommune som er gjengitt under. Arealplaner Det er nå litt færre reguleringsplaner på gang i …

Løypekjøring på Skei

Etter de foruroligende meldingene om at vi ville miste flere populære skiløyper på Skei, har «Samarbeidsutvalget for fritidsboligeiere på Skei-Austlid» tatt initiativ …

Ønsker du fiber på hytta?

MERK: Det er uklarheter knyttet til HomeNet sin videre fremdrift med tanke på videre utbygging og oppkobling av eksisterende installasjoner. SU oppdatering …

Kommunen er kjent med at ulovlige og farlige gjerder settes opp rundt fritidsboliger og fritidsboligtomter på Skei. Slike gjerder kan bl.a. gi skader …

Skeikampen Løypelaug

Her kan du lese presentasjonen fra Skeikampen Løypelaug som ble vist på Påskemøtet

Påskemøtet 2023 og 2022

Her kan du lese ordfører Anette Musdalslien sin presentasjon fra påskemøtene i 2023 og 2022 og innlegg fra SU.

Skei Fjellkirkes Venner

Etter henvendelse fra styret i Skei Fjellkirkes Venner formidler vi følgende budskap

Norges Hytteforbund har skrevet et brev til 3 departementer vedr. ny strømprising som vil påvirke fritidsboligeiere.

09.11.2021 Sluttdokumentene fra strategiprosjektet kan dere lese her.

Engasjement av styresekretær

 

I forbindelse med pågående planprosess for revidering av Kommunedelplan for Skei (2022 -2035) ønsker Gausdal kommune å invitere til temamøte med fokus …

Det var en av de aller første banene i Norge og ble hyppig besøkt av tilreisende fra «hele verden». Et utspillssted fra …

HomeNet vil nå undersøke interessen for fiber og så komme tilbake med mer informasjon. Du kan allerede nå melde din interesse på …

Intervju i GD med Jens N Engelstad 04.04.2021

Visit Lillehammer jobber mye med å legge til rette for at regionen kan bli mer bærekraftig. Å legge bedre til rette for …

Kan leses her Sist oppdatert: 01.04.2021

Vedlagt ligger presentasjonen fra møtet 16.mars

På bakgrunn av den svært snørike og kalde vinteren er det innført ekstraordinær båndtvang i Gausdal kommune for å ta hensyn til …

Samarbeidsutvalget har fått negativt svar fra fylkeskommunen på våre ønsker   Sist oppdatert:16.02.2021  

Gjenvinningsstasjonen på Segalstad har samme åpningstider som i fjor.

Og nå får du de gratis på Joker

Kommunestyret i Gausdal kommune vedtok i møte 10. desember 2020 takstnivået for kommunale avgifter for 2021.

Badeplassen på Austlid

Til våren legges siste hånd på verket

Forslag til Kommuneplanens Samfunnsdel 2021-2032 er lagt ut på høring med høringsfrist 25.01.2021

Kommuneoverlegen ønsker å minne om smitteverntiltakene som gjelder for Gausdal kommune.

Status på situasjonen pr. 7. desember 2020

Vannmåleravlesing

Det er tid for vannmåleravlesning. Avlesningen kan sendes via sms, www.leseav.no og kort. Koden for å registrere elektronisk ble sendt via sms mandag 7. …

Lupiner og søppelposer

Lokale krefter informerer om følgende om lupiner og søppelposer på Skei

I juni hadde Jens Engelstad en samtale med Steinar Svensbakken i Innlandet fylke, vedr. trafikksituasjonen på SkeiSist oppdatert 07.07.2020

På Skei er det mye beitende dyr om sommeren. I videoen kan du få noen gode tips til hvordan du skal møte …

Er det et marked for landbruksbaserte reiselivsopplevelser i området Skei-Austlid?

Korona-viruset har preget oss alle, men særlig turist- og handelsnæringen i fjellet er hardt rammet.

Grunnet det nåværende forbudet mot å benytte fritidseiendommer utenfor egen kommune, er det flere som ytrer bekymring for tilsyn ved sine hytter.

Her kan du lese protokoller fra møter i Løypekomiteen

Påskemøtet 2020

Påskemøtet langfredag kl. 14.30 på Skeikampen hotell – tema er bl.a. eiendomsskatt og strategiplanarbeidet for Skeikampen som er satt i gang av …

Levering av aviser og post på Joker opphører pr. 30. april i sin nåværende form. Oppdatering pr. 21.03.20 – Postkasse vil være …

GLØR om matavfallsposer, forsøpling på miljøtorget og lørdagsåpen gjenvinningsstasjon

Samarbeidsutvalget og Lillehammer-regionen Vekst har utarbeidet en undersøkelse for å kartlegge status på, behov og ønsker for; DAB, RiksTV og bredbånd på …

Avlesningen kan sendes via sms, www.leseav.no og kort.

Løypekomiteen

Har du innspill eller kommentarer til løypekomiteen?

Fra ca. 1. juli blir det et ny bomløsning for vegen som går fra Skei til Lishøgda.

I vedlagt fil kan dere lese årsberetningen fra styret i Samarbeidsutvalget Publisert 19.04.2019

Skivett-reglene

Løypekomiteen ber om at alle setter seg inn i skivett-reglene på Skeikampen. Publisert 25.12.19

Takstige på hytta?

Har du enda ikke bestilt deg takstige til hytta? JøraBygg og 3Bygg samkjører levering til hytter på Skeikampen, slik at monteringskostnaden blir …

Parkering på Austlid

Etter forespørsel fra medlemmer har styret i SU tatt opp med kommunen om P-skiltingen på Austlidseter er i tråd med de krav …

Trafikksikring

Vedlagt følger til orientering en epost-tråd med utgangspunkt i en felles henvendelse fra Skeikampen Pluss og SU til Gausdal kommune i 2018 …

Båndtvang i Gausdal kommune

Kommunestyret vedtok på sitt møte 26. september ny forskrift om båndtvang på fjellet. Se saksfremlegget i her. Publisert 01.10.19

Åpningstider Skei Ut i julen

Skei Ut har følgende åpningstider i julen

Det blir flere og flere elbiler og hybrider i Norge, og disse brukes også til hytta. Men har du tenkt på hvordan …

Det er lørdagsåpent i 2019 – hver uke i Gausdal fra og med uke 14 og frem til og med uke 40. …

Helsehjelp i Gausdal kommune

Som fritidsboligeier i Gausdal kommune har lovfestet rett til samme helsehjelp i Gausdal som i din egen hjemkommune.Publisert 16.11.2018

Ny rabattavtale med Skei Ut

Det er inngått avtale om 20% rabatt med Skei Ut for Galten, Ski in Bar og Nystua som følger:Publisert 16.11.2018

Det har skjedd en utvikling og fylkeskommunen har bevilget penger til et forprosjekt på basis av en felles søknad fra Visit Lillehammer …

Det første terminfeste skirennet er satt til 29.02.2020  

Trond Hagen fra Norges Hytteforbund har sett på tallene og skattetakstene så langt i 2018 for boliger og fritidsboliger, og de fremstår …

GLØR ber oss minne om at gjenbruksstasjonen på Segalstad Bru, ikke minst etter påtrykk fra SU, har gått med på i større …

Flere hundre fritidsboligeiere på Skeikampen-Austlid mottok nylig et brev fra seksjonssjefen for Feiervesenet på Lillehammer hvor de ble informert om at det …

Olav Thon Gruppens reguleringsplan for Skei senter ble vedtatt på kommunestyremøtet i slutten av mai. En hytteeier har sendt oss følgende vurdering …

Fra og med mandag 1. juli blir det endringer for noen av våre indirekte medlemmer – og også for noen ikke-medlemmer. Dette blir …

Her er en oppdatert medlemsoversikt pr. 09.10.2021

Styresammensetningen

Her er en oppdatert oversikt over styret pr. 01.04.2021

Referat fra påskemøtet

Kongressalen på Thon Hotel Skeikampen var stappfull når Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei/Austlid avholdt til sitt årlige påskemøte langfredag.Av: Olav Iverslien / …

GLØR har bedt oss informere hytteeierne om følgende:I hytteområdene på Skei er det laget miljøtorg med nedgravde avfallsbrønner som dere som hyttebrukere …

Vedlagt kan du lese hele høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid vedrørende Olav Thon-gruppens detaljregulering av utbyggingen på Skeikampen

På grunn av store snømengder er det fra 1. mars 2018 innført ekstraordinær båndtvang i Gausdal kommune. Alle hunder skal holdes i …

Vedlagt ligger et innspill som har kommet til Olav Thon Gruppens planer for Skei.

Årsberetning for 2017

Styrets årsberetning for 2017 kan du nå lese her

I forbindelse med planene som er ute på høring, inviterer kommunen til høringsmøte.

Planutvalget i Gausdal vedtok i møte den 19.01.2018 sak 1/18 å sende detaljreguleringsplan OTG Skeikampen på høring og legge den ut til …

Årsberetningene

Her kan du lese årsberetningene til styre Sist oppdatert: 14.03.2022

Stiftelsesdokumentet

Her kan du lese stiftelsesdokumentet fra 2011 til samarbeidsutvalget

Nye satser fra 01.01.2018

Det er ikke så rart for situasjonen er at kassa er tom, gjelda er skyhøg og nivået på eiendomsskatten nærmer seg en …

Olav Thon Gruppen og Multiconsult avholdt et åpent informasjonsmøte i Oslo den 12. desember for et førti-talls hytteeiere som hadde møtt opp.

Veglagene for Lisetervegen og vegen Skei – Vesleseter/Glåmhaugen har bedt jordskifteretten om medvirkning til mulig fusjon av de to veglagene. Prosessen er …

I vinter vil gjenbruksstasjonen på Segalstad bru være mer tilpasset hytteeierenes behov, med blant annet åpent i romjulen.

Gausdal har hatt eiendomsskatt i 10 år nå. Det begynte så pent og pyntelig og flere politikere omtalte det som nærmest en …

Åpent informasjonsmøte i kantinen hos Olav Thon Gruppen i Stenersgt. 2 i Oslo, den 12. desember 2017 kl 1830

Og det forventes at takstene på eiendom øker i snitt med 40% og det foreslås å øke promillesatsen til 6 promille i …

Administrasjonen har nå lagt fram sin utgreiing, og i den forbindelse tok Gausdølen en prat med Trond G. Hagen fra Norges Hytteforbund …

Gausdalsmessa 7.oktober

Gausdalsmessa er revitalisert og arrangeres i år lørdag 7. oktober på området mellom Segalstad Seter og tidligere Gausdal Høifjellshotell.

Ny legevakt på Lillehammer

Mandag 22. august åpnet ny interkommunal legevakt på Sykehuset  Innlandet, Lillehammer.

Den 31. august orienterte styreleder i Samarbeidsutvalget, Jens N. Engelstad, kommunestyret i Gausdal kommune om fritidsboligeiernes syn på eiendomsskatten

I forbindelse med OTG og Multiconsult AS sitt informasjonsmøte om reguleringsprosessen på Skei ble det lagt fram informasjon om planene. Nederst i …

Det har vært et ønske fra aktører på Skeikampen om å etablere en ny giv i markedsføring og utvikling av Skeikampen som …

INFORMASJON OM FUSJON AV VEGEN SKEI – AUSLID/GLÅMHAUGEN og LISETERVEGEN (fra Glåmhaugen-Liseter og ned til Kleva, hvor den møter fylkesveg 336 Lishøgdvegen).

Gausdalsdagen

1.-2. september braker det løs igjen

Eller rett og slett byggeplaner på Østlandet? Samarbeidsutvalget har rabattavtale med Gausdal Landhandleri.

Har du lyst til å fiske i Gausdal Nordfjell i sommer?

Samarbeidsutvalget har blitt oppfordret om å opplyse alle hytteeiere om reglene rundt gjerding.

Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) ved styreleder Jens N. Engelstad, og Lillehammer-regionen Vekst (LRV) ved Dag Høiholt-Vågsnes hadde møte med Eidsiva …

Fredag kveld 2. juni får medlemmer av Aulestads venner et unikt tilbud. Det blir førforestilling – dagen før dagen.

  Ila påsken var det brann i en restavfallsbrønn på Bogstadsetra miljøtorg og årsaken er at det kastes enten varm akse eller …

Skeikampen Booking

Hos Skeikampen Booking får du leid hytter og leiligheter på Skeikampen og bestilt andre hyttetjenster.

Status for arbeidet med en bedre avtale

SU har i alle år vært opptatt av sikkerheten for gående på fylkesveien langs Fjellandsbyen og Ælgen, og ikke minst forbi kulverten …

Det jobbet videre med å bedre bredbåndstilbudet på fjellet.

Formannskapet nedsatte i september 2016 ei arbeidsgruppe til å utrede Utvikling av Skeikampen sentrum. Arbeidsgruppa har nå lagt fram sin rapport. Gruppa …

Nå blir det endringer på åpningstidene hos GLØR

Vi vil igjen minne om at svarte poser med hundenes etterlatenskaper tas med og kastes i første og beste søppelkasse. Det er …

Etter flere henvendelser fra hytteiere finner redaktøren det betimelig å minne om at svarte poser med hundenes etterlatenskaper tas med og kastes …

Tam budsjettdebatt i Formannskap. Budsjettdebatten i Gausdal kommunestyre gikk unna på en drøy time i dag. Det var ingen dramatikk og ganske …

v/Einar Einstad:

Følgende er mottatt fra Lillehammer-Regionen Vekst

Skeikampen skistadion

Vi har mottatt følgende statusoppdatering fra prosjektleder Kristian Nordlunde

Bekymringsfullt, lite handlingsrom, alvorlig og utfordrende var ord som gikk igjen blant de politikerne som tok ordet i en forholdsvis handlingslammet og …

Høringer fra Gausdal kommune

Nå kan du følge med på Gausdal kommunes pågående høringsrunder til en hver tid ved å følge linken som ligger i boksen …

Rådmannen la i dag fram sitt forslag til budsjett 2017 og økonomiplan/ langtidsbudsjett for perioden 2017-2020. Fra Gausdølen, forfatter Olav Iverslien 08.11.2016

Gausdal kommune har hatt møte i formannskapet og jobber videre med Olav Thon Gruppen sine ønsker på Skeikampen.  På «passordbelagt medlemsside» finner medlemmene …

Historisk golf på Skeikampen

  Det var høytidelig markering på golfbanen på Skei da et utslagssted fra 1935 ble åpnet som kulturminne i helga. Fra gd.no 

En skal ikke underslå at det gjennom sommeren har vært en god del usikkerhet om framtidig virksomhet på Skeikampen etter at mye …

  Lørdag 8. oktober er det en markering og avduking av et teestedet (utslagssted der ballen spilles ut på det enkelte hull) …

Det hardner til på Skeikampen

Det skjer ved at Olav Thon Gruppen nå i praksis sier opp og går ut av alle sine avtaler på Skeikampen Fra Gausdølen, …

Er du glad i å fiske er nå flere av fiskevannene merket.

Hva skjer på Skeikampen?

De fleste vil være kjent med at Olav Thon Gruppen (OTG) arbeider med nye planer for sin aktivitet i sentralt på Skeikampen.

Kulturopplevelser

Ta turen til Kulturstua i Ro og opplev «Taubes kvinner – kvinners Taube» med Det hemmelige teater.

DAB radiodekning

Hva er behovet for bedre DAB og mobildekning, og fiber, på Skeikampen? Publisert 19.06.19

Dette notatet er en statusoppdatering på arbeidet med kommunikasjonsinfrastruktur på destinasjonen Skeikampen etter første halvår 2016.

Turorientering

Oppdatert turorienteringsmapper finner dere hos Joker, Skeistua og Velkomstsenteret.

Kart over Skeikampen

  Skeikampen Marked har tatt over ansvaret for utviklingen av kart på Skeikampen.

ble vedtatt i kommunestyret den 26.05.2016, Ks. sak. 36/16.

Tja til Skeikampen

Ja det kan en vel si var resultatet av denne prinsipielt viktige saken som ble behandlet i Planutvalget 10. juni. Fra Gausdølen, forfatter Olav …

Thon ønsker å legge nye planer på Skei – om de får med seg kommunen på laget!Fra Gausdølen, forfatter Olav Iverslien 09.06.2016 …

Hva skjer på Skeikampen denne sommeren?Alle Thon sine anlegg vil holde sommerstengt. Fra Gausdølen, forfatter Olav Iverslien 01.06.2016

Norges Hytteforbund (NHF) – som gjennom medlemskap av landets hyttevelforeninger og individuelle medlemmer representerer ca. 25.000 hytteeiere – har gjennom presseoppslag registrert at revidert …

Strid på Skei?

Det kan du lese om på www.gausdolen.no sine hjemmesider  15.april 2016

Det kan du lese om på www.gausdolen.no sine hjemmesider 22. mars 2016

Her ligger presentasjonene til Samarbeidsutvalget, Skeikampen Skiarena og Skeikampen Pluss fra påskemøtet 2016

Fra innlegg i Gausdølen`s valgnummer før kommunevalget i Gausdal kommune ved styreleder Jens N. Engelstad. 

Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid er en medlemsorganisasjon for fritidsboligeiere i området Skeikampen-Austlid-Raudsjøen. Vi bidrar aktivt til å utvikle området til en …

Aktivt for utvikling på Skei

Prosjektet Skeikampen Utvikling er godt i gang. I høstferien var de fleste av aktørene samlet til prosjektmøte på Skeikampen.  Flere viktige tema …

Årsberetninger

Her kan du lese årsberetningene fra styret